Wij zijn gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa en heten u welkom bij onze vereniging!

Opzeggen

Lidmaatschap opzeggen:

Indien u uw lidmaatschap bij onze vereniging opzegt, kunt u ons dit via een mail doorgeven met vermelding van de naam van het lid en de les naar mailadres: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl

Opzeggen kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd. U ontvangt per mail een bevestiging van uw opzegging. Dus:
-  opzeggen per januari dient voor 1 december te gebeuren
-  opzeggen per april dient voor 1 maart te gebeuren
-  opzeggen per juli dient voor 1 juni te gebeuren
-  opzeggen per oktober dient voor 1 september te gebeuren

Voor vragen omtrent de betaling kunt u contact opnemen met de ledenadministratie/incasso: e-mail: incasso@lh-gymnastiek.nl .

Niet genoten lessen:

Bij ziekte of gemiste lessen wordt de contributie in principe niet aan u terugbetaald. Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent om aan de lessen deel te nemen, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl voor een betalingsregeling.

 
 
 
E-mailen
Map