Wij zijn gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa en heten u welkom bij onze vereniging!

Opzeggen

Lidmaatschap opzeggen:

Indien u uw lidmaatschap bij onze vereniging opzegt, kunt u ons dit via een mail doorgeven met vermelding van de naam van het lid en de les. 

Opzeggen kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd. U ontvangt per mail een bevestiging van uw opzegging. Dus:
-  opzeggen per januari dient voor 1 december te gebeuren
-  opzeggen per april dient voor 1 maart te gebeuren
-  opzeggen per juli dient voor 1 juni te gebeuren
-  opzeggen per oktober dient voor 1 september te gebeuren

Voor vragen omtrent de betaling kunt u contact opnemen met de ledenadministratie/incasso: e-mail: incasso@lh-gymnastiek.nl .

Niet genoten lessen:

Bij ziekte of gemiste lessen wordt de contributie in principe niet aan u terugbetaald. Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent om aan de lessen deel te nemen, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl voor een betalingsregeling.

 
 
 
E-mailen
Map