Wij zijn gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa en heten u welkom bij onze vereniging!

Geschiedenis van LH vanaf 1872 tot nu.

1872 Lycurgus opgericht

Op 26 november 1872 werd de vereniging opgericht met negen leden.

Op 28 november van dit jaar trad Lycurgus tot het Nederlands Gymnastiek Verbond toe en is momenteel een van de oudste leden hiervan.

Een zeer belangrijk feit in 1898 was wel de oprichting van de dames gymnastiekvereniging Hygiëa op 29 december, door een zevental wakkere dames.

In 1907 gaat de bouw van een eigen lokaal van start. Dankzij de steun van oud-leden en donateurs kon worden overgegaan tot het bouwen van een eigen lokaal achter het lokaal Ons Genoegen. Dankzij de opgerichte atletiek afdeling waarvan enkelen tevens lid van Lycurgus werden, telde men thans 38 werkende leden en waren er 51 jongens en 102 meisjes adspiranten.

1926 is er een record aantal prijzen zodat er behoefte komt aan een medaillekast. 

Bij het 60-jarig bestaan der vereniging in 1932 waren er schitterende feesten. Op het programma van de uitvoering kwam nu voor de eerste maal een nummer ringzwaaien voor, iets dat gedurende het bestaan der vereniging nog nooit op een uitvoering vertoond had kunnen worden.

Tijdens de uitvoering in 1934 trad voor het eerst nu ook de dames seniorenafdeling op. Na afloop was het bal in het lokaal Ons Genoegen. In september werd een openlucht turndemonstratie gehouden waarbij er voorafgegaan eerst een optocht werd gehouden voorafgegaan door de muziek van Onderling Genoegen. Ook werd er het jaar hierna een juniorenafdeling opgericht.

Als waardig slot van het jaar 1936 had nog een optreden plaats van de in ons land vertoevende Zwitserse Keurturners ploeg. In februari van dit jaar werd het stamlokaal Ons Genoegen, waar menige uitvoering, gezellige vergaderingen en feesten zijn gehouden, door brand verwoest, maar gelukkig kon de kast met onze medailles gered worden.

In 1938 scheidt de atletiekafdeling zich af van onze vereniging. Het jaar erna viert de damestak Hygiëa haar 40-jarig bestaan.

In 1942 bestaat Lycurgus-Hygiëa 70 jaar, op het terrein van K.V.V. sportpark werd een openluchtuitvoering gegeven. We hebben meegedaan aan de Steenwedstrijden van de Zaanse Turnkring. In juli werd een adspiranten spelmiddag georganiseerd.

In 1945 Lycurgus en Hygiëa gaan samen verder. G.V. Lycurgus-Hygiëa is een feit.

1946 Het eerste jaar na de bevrijding was voor de vereniging onder leiding van directeur Kuyzer een succesvol jaar. Aan vele wedstrijden werd deelgenomen en vele prijzen werden gewonnen.

1947 De vereniging bestaat 75 jaar en er wordt ter ere van dit jubileum een uitvoering verzorgd met medewerking van het Nederlands herenkeurkorps. Op het moment van dit jubileum is Lycurgus een van de oudste en meest populaire verenigingen.

1948 In juli is er een uitwisseling met g.v. Voorwaarts uit Deventer. Verder zijn er nog zestig Noorse gasten in ons dorp zodat het net een groot internationaal vakantiecentrum lijkt. ’s Avonds is er een uitvoering in het Agatha park. Ondanks het niet al te mooie weer zijn er toch minstens 1500 toeschouwers. Opgevoerd werd het ballet Egyptieëne van Lurgine met muziek begeleiding door Onderling Genoegen.

1952 LH viert zijn 80-jarig bestaan in april worden de gradenwedstrijden gehouden en is er een openbare les voor de adspiranten. W. van Eck bracht leven in de brouwerij door op de wedstrijden te verschijnen, hij nam deel in de 2 e graad.

In 1958 wordt een afdeling volleybal opgericht bestaande uit dertien dames en twaalf heren.

In 1959 In oktober werd overgegaan tot het oprichten van een eigen LH drumband. De minimale leeftijdsgrens van de leden werd op twaalf jaar gesteld.

1965 Het eerste optreden van de afdeling drumband aan het concours in Limmen was bijzonder succesvol. Uitkomend in de eerste afdeling werd een tweede prijs behaald. Ook werd deelgenomen aan een Uniconcours in Heemskerk. Dit werd een groot succes want, uitkomende in de afdeling Uitmuntendheid, werd een eerste prijs behaald. De heer Rijks geeft verslag van de volleybal afdeling. Het seizoen 65/66 zijn we begonnen met circa tachtig leden, zodat wij de competitie konden beginnen met zes seniorenteams en twee jeugdteams. Het eerste herenteam is gepromoveerd naar de overgangsklasse. Het eerste damesteam is gepromoveerd naar de tweede klas afdeling Zaanstreek.

In 1966 Een basketbal afdeling wordt opgericht. Bij de oprichting van deze afdeling bedroeg het aantal leden 24 en het groeide snel door tot 40 leden.

Tijdens de vergadering in 1970 geeft het gymbestuur de machtiging om onderafdelingen te ontbinden.

1972  Bestaat Lycurgus-Hygiëa 100 jaar. Voor dit bijzondere jubileum is een uitgebreid werkprogramma gemaakt. In mei is er een optocht met de drumband door Krommenie, om de bevolking ons 100-jarig bestaan aan te kondigen.

In 1973 is de vereniging na lang zoeken er uiteindelijk in geslaagd om een verenigingsleider aan te trekken in de persoon van de heer Piet van Ingen. Tijdens het jubileumjaar hebben wij van de heer K. Tromp uit Canada een trofee gekregen. Het bestuur heeft besloten deze Tromptrofee uit te reiken aan degene die zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 

In 1975 wordt de Cees Woud trofee in het leven geroepen. Er wordt besloten om jaarlijks een wisselprijs toe te kennen aan een aspirant-lid in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar, dat tijdens de jaarlijkse onderlinge wedstrijden de beste prestatie zal leveren. Deze wisselprijs zal worden genoemd: de Cees Woud Wisselprijs, ter nagedachtenis aan de erevoorzitter Cees Woud, gezien zijn grote verdiensten voor LH, ook na zijn tijd als actief bestuurder.

In 1976 wordt Lycurgus-Hygiëa met opheffing bedreigd. Er zijn geen bestuursleden te vinden. 

1984 Leden werven was niet succesvol. De ledenwerfactie heeft 46 leden opgebracht, waarvan er 30 overbleven, die 6 maanden lid zijn. De heer Winters heeft de briefjes van de aanbrengers en Erna Peeks wordt gevraagd de trekking te verrichten. De gelukkige is Wendy Taanman. Zij wordt gefeliciteerd met de fiets. 

1987 Dit jaar was een mijlpaal voor de gehele gymnastiekwereld. De fusie tussen de KNGY en de katholieke bond werd een feit, zodat we nu zijn aangesloten bij de KNGB. De afdeling jazzgymnastiek is weer op het oude peil en hebben we uitgebreid van drie naar vier uur.

1988 Onze vereniging heeft een bod uitgebracht op de concertzaal. Wij zijn boos omdat de concertzaal haar functie verliest. De zaal is gebouwd voor gymnastiek en concerten. De zaal is uiteindelijk verkocht aan de tafeltennisclub Combi.

1990 Tijdens de uitvoering van dit jaar was er een verrassing. Dit was ook echt een verrassing, want niemand had eerder een demonstratie met een rhönrad live gezien en buiten de bestuursleden wist niemand dat Lycurgus-Hygiëa een rhönrad had. 

1994 Tijdens de jaarvergadering wordt een beleidsplan gepresenteerd. Eén van de aandachtspunten zijn evenementen voor de jeugd. Dit onderwerp kreeg in 1994 meteen gestalte door het organiseren van een training in het mekka van de sportwereld; Papendal. Dit uitstapje zal uiteindelijk uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement.
Met een grote kop in het Dagblad Zaanstreek geeft LH te kennen dat zij zeer geïnteresseerd is in de gymzaal van de Professor van der Leeuw mavo. De nieuwe rhönradafdeling behaalde tijdens de Nederlandse individuele rhönrad kampioenschappen veel prijzen. 

In 1995 vindt tijdens de algemene ledenvergadering een unieke gebeurtenis plaats waar zelfs de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond geen raad mee wist omdat het nog nooit was voorgekomen. De heer Jan Wouda was maar liefst 70 jaar lid. Uit handen van een afgevaardigde van de KNGB ontvangt hij een gouden bondsspeld. 

1996 er wordt een nieuw lesuur gestart “De vliegende Hollanders”.  

Tijdens het jubileumjaar in 1997 vertegenwoordigen leden van onze rhönradafdeling Nederland tijdens de Wereld Kampioenschappen. LH laat zijn kunsten zien op de jaarlijkse braderie. 

In 1998 vieren we het 25-jarig jubileum van Piet van Ingen.

Tijdens het millenniumjaar 2000 worden er weer veel rhönrad- en turnprijzen gewonnen. 

Natuurlijk stopt de geschiedenis van LH niet want de vereniging blijft groeien in ledental, gaat samen met Wormerveer2000 en de selectie blijft vele prijzen winnen tijdens de wedstrijden. Tijdens het 140-jarig bestaan wordt de afdeling Freerunnen opgericht, waar een grote groep jongens en meisjes tot op vandaag veel plezier aan beleeft.
We ontvangen financiële ondersteuning vanuit het Schipholfonds en het onderdeel Acrogym wordt toegevoegd aan de vereniging.

Als vereniging blijven we in beweging, op allerlei fronten!

 
 
 
E-mailen
Map