ContributieContributie en voorwaarden

per   1-4-2021

Categorie

 Contributie per Kwartaal

Ouder en Kind ¾ uur

 €               30,40

Jeugd - Meisjes & Jongens 4 t/m 17 jaar

 €               32,00

Acrogym Recreatie

 €               32,00

Freerunnen Krommenie

 €               34,25

Freerunnen Wormer (meer faciliteiten, trainers en grotere zaal)

€                52,50

Aangepast sporten

 €               34,25

Aerobics / Keep-fit (v)

 €               34,25

Volwassenen

 €               34,25

Volwassenen Trimgym + Volleybal 1 ¼ uur

 €               37,50

Acrogym Selectie

 €               68,00

Acrogym 2e training (selectie)

 €               43,35

Turnen Selectie Meisjes & Dames *

 €               65,20

Turnen Selectie Jongens & Heren *

 €               54,50

Turnen Oud Selectie p.u.

 €               34,25

Rhönradturnen Jeugd

 €               68,00

Rhönradturnen Volwassenen

 €               99,75

Rhönradturnen Selectie Jeugd * *

 €               71,60

Rhönradturnen Selectie Volwassenen * *

 €             106,65

 

 

Inschrijfgeld

 €               10,00

*   Selectieleden Turnen betalen het selectietarief
    + 1x het jeugd 
en/of volwassen tarief.


* * Selectieleden Rhönradturnen betalen het selectietarief 
     + 1x het jeugd en/of volwassen tarief voor Rhönrad.Betalingsvoorwaarden

Bedragen zijn per kwartaal

 Betaling van de contributie:

Het verschuldigde bedrag wordt rond de eerste werkdag van het nieuwe kwartaal automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt rond de 1e werkdag van de maanden januari, april, juli en oktober. Ingeval u het niet eens bent met de afschrijving, dient u contact op te nemen met de ledenadministratie.
Het eerste kwartaal dat u lid wordt, zullen alleen de lessen die u gevolgd heeft geïncasseerd worden. Dit gebeurt een maand voor het einde van het desbetreffende kwartaal.  

Niet genoten lessen:

Bij ziekte of gemiste lessen wordt de contributie niet aan u terugbetaald.

Lidmaatschap opzeggen:

Indien u uw lidmaatschap bij onze vereniging opzegt, dan kan dit alleen schriftelijk bij de ledenadministratie per e-mail: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl . Opzeggen kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd.

Voor vragen omtrent de betaling kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:

incasso@lh-gymnastiek.nl

Wilt u een keer een andere les bijwonen meldt u dit dan even bij de ledenadministratie:

ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl

 

 
 
 
E-mailen
Map