Gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa
 

Opzeggen

Lidmaatschap opzeggen:

Indien u uw lidmaatschap bij onze vereniging opzegt, dan kan dit alleen schriftelijk bij de ledenadministratie of per e-mail: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl. Opzeggen kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd.

Voor vragen omtrent de betaling kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:

Marloes Veltman, e-mail: incasso@lh-gymnastiek.nl .

Niet genoten lessen:

Bij ziekte of gemiste lessen wordt de contributie in principe niet aan u terugbetaald. Wanneer u door omstandigheden niet in staat bent om aan de lessen deel te nemen, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl .

E-mailen
Map